"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 Pasākumu plāns aprīlim

Nr.p.k.
Sākuma datums
Beigu datums
Ilgums
Norises laiks
Īstenošanas vieta
Nosaukums
Piezīmes
1
07.04.2018.
07.04.2018.
2
12.00-15.00
Raunas vidusskolas sporta zāle, Dīķa iela 4
 "Veselības nedēļa" Veselības dienas komandu stafete"Apskrien Raunu ."
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
2
08.04.2018
08.04.2018.
3
12.00 -14.00
Raunas tuvākā apkārtne.
"Veselības nedēļa" - nūjošanas pārgājiens
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
3
09.04.2018.
09.04.2018.
5
15.00-20.00
Raunas vidusskolas sporta zāle, Dīķa iela 4- trenažieru zāle.
"Veselības nedēļa" - sporta aktivitātes Raunas trenažīeru zālē.
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
4
10.04.2018.
10.04.2018.
1,5
9.30- 11.00
Raunas pirmsskolas izglītības iestāde
"Veselības nedēļa" - sporta aktivitātes Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, darbiniekiem.
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
5
11.04.2018.
11.04.2018.
2
18.00-19.00
Raunas stadions, sporta laukums
Aktīvā atpūta  dabā.
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
6
12.04.2018.
12.04.2018.
3
15.00-18.00
Raunas aktu zāle, Dīķa iela 6
Meistarklase "Veselīgs uzturs manā virtuvē"
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
7
13.04.2018.
13.04.2018.
2
9.00-11.00
Raunas vidusskolas sporta stadions
"Veselības nedēļa" - sporta aktivitātes Raunas vidusskolas audzēkņiem.
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.
8
14.04.2018
14.04.2018.
5
11.00- 1600
Raunas viduskolas sporta zāle, Dīķa iela 4
"Veselības nedēļa" - novusa turnīrs
Nodarbība notiek projekta darbības Nr.1             " Veselīgs uzturs" ietvaros.

 Pasākumu plāns maijam

Nr.p.k.
Sākuma datums
Beigu datums
Ilgums
Norises laiks
Īstenošanas vieta
Nosaukums
Piezīmes
1
10.05.2018.
31.05.2018.
8
19.00-21.00
Raunas novada sporta stadions.
 Fiziskā nodarbība "Vingrošana brīvā dabā".
Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā.
2
04.05. 2018.
04.05.2018.
10
24.00-10.00
Raunas novada sporta stadions
Velobrauciens " Kopības velobrauciens Rīga- Rauna " .
Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā.
3
16.05.2018.
16.05.2018.
3
8.00-11.00
Priekuļi, Priekuļu peldbaseins"Rifs"
Peldētapmācība Raunas vsk. audzēkņiem.
Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā.

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ