"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 
Pasākuma plāns jūnijam
 
Pasākuma nosaukums
Pasākuma laiks.
Pasākuma īss apraksts.
Pasākuma sasaiste ar citiem projekta pasākumiem
Mērķa grupa
Pasākuma īstenošanas ilgums
Pasākuma norises vieta
Vingrošanas nodarbība.
13.06.2017
Vingrošanas nodarbības svaigā gaisā, nodarbinot visas ķemeņa muskuļu grupas. Pareiza elpošana. Relaksējoša atsildīšanās
1;3;4;5
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, personas ar invaliditāti.
Dalībnieku skaits -15
800 -900
Dīķa iela.
Nūjo vesels.
21.06.2017
Grupu nodarbības Raunas novada apkārtnē,veicot dažāda garuma pārgājiena distances
1;3
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji
Dalībnieku skaits 15-20
1600-1800
Starts Raunas pilsdrupas.
Finišs-Veselības taka
Ģimeņu sporta svētki.
10.06.2017
Organizēt interesantas sporta aktivitātes, tā iesaistot arvien vairāk ģimenes pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Motivēt ņemt līdzdalību arī citos ar aktivitātēm saistītos pasākumos.
1;3;4;5
Visi novada iedzīvotāji
Dalībnieku skaits 35-40.
1000- 1300
Sporta stadions

 

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ