"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 Pasākuma plāns janvārim

Nr.p.k. Sākuma datums Beigu datums Ilgums,   h Norises laiks
Īstenošanas vieta
Nosaukums Piezīmes
1 10.01.18. 10.01.18. 2 10.00-12.00 Drustu pamatskola, Skolas iela 7,  Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads Izglītojošs seminārs"Psihotropo vielu ietekme uz veselību". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un citi itresenti. Seminārs notiek  projekta darbības Nr.4 ,,Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana" ietvaros.
2 25.01.18. 25.01.18. 2 17.00-19.00 Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads Vardarbības veidi ģimenē. Bērnu vecāki, vecvecāki. Lekcija  notiek projekta darbības Nr.3 ,,Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. 
3 25.01.18. 25.01.18. 2 15.00-17.00 Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads Lekcija"Pusaudžu vecumposma īpatnības". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un citi intresenti. Lekcija notiek  projekta darbības Nr.4 'Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana"ietvaros.
4 21.01.18. 21.01.18. 6 10.00-16.00 Raunas novada sporta stadions, ledus laukums. Pasules Sniega diena. Pasākums notiek projekta darbības Nr.2 ,,fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros.

 

 Pasākuma plāns februārim

Nr.p.k.  Sākuma datums Beigu datums Ilgums Norises laiks
Īstenošanas vieta
Nosaukums Piezīmes
1 2.02., 9.02., 16.02., 23.02.2018. 2.02., 9.02., 16.02., 23.02.2018. 1,5 17.30-19.00 Raunas vsk.sporta zāle, Dīķa iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads. Jogas nodarbības"Ārstnieciskā joga" Raunas novadaiezīvotāji.     Nodarbības notiek projekta darbības Nr.3"Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros.
2 7.02., 14.02., 21.02. 28.02.2018    7.02., 14.02., 21.02. 28.02.2018    1,5 17.30-19.00 Drustu Tautas nams- mazā zālīte. Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads Jogas nodarbības "Ārstnieciskā joga"           Raunas novada iedzīvotāji. Nodarbības notiek projekta darbības Nr.3"Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. 
3 14.02.18. 14.02.18. 1 8.00-12.00 Peldbaseins"Rifs", Cēsu prosp.46a, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads Peldētapmācība Raunas novada izglītības iestādes audzēkņiem. Peldētapmācībanotiek projekta darbības Nr.2 "Fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros.Nodarbības sākuma un beigu laiks atkarīgs no vecumposmiem. "Slēgts pasākums"
4 15.02.18. 15.02.18 1 11.00-12.00 Peldbaseins"Rifs",Cēsu prosp.46a, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads Relaksējoša peldēšana Raunas novada senioriem. Nodarbība notiek projekta darbības Nr.2"Fizisko aktivitāšu veicināšana sabiedrībā" ietvaros.
5 Tiks precizēts Tiks precizēts 2 Tiks precizēts Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads. Vardarbības veidi ģimenē. "Es un citi". Bērnu vecāki, vecvecāki. Pasākums notiek projekta darbības Nr.3"Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā" ietvaros. "Slēgts pasākums"
6 Tiks precizēts Tiks precizēts 2 Tiks precizēts Raunas aktu zāle, Dīķa 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads. Lekcija"Pusaudžu vecumposma īpatnības". Raunas novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības iestādes audzēkņi, pedagogi un citi intresenti. Lekcija notiek  projekta darbības Nr.4 'Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana"ietvaros.

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ