"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 

Pasākuma plāns oktobrim

 
Pasākuma nosaukums
Pasākuma laiks.
Pasākuma īss apraksts.
Mērķa grupa
Pasākuma īstenošanas ilgums
Pasākuma norises vieta
Videomateriāls par reproduktīvo veselību Attiecības un veselība - mana atbildība.

06.10.17.


Jautājumi, kas saistīti ar reproduktīvo veselību, attiecībām. Filma ,,Ķas nav ērti, bet ko vajag zināt ”
Raunas vidusskolas audzēkņi, pedagogi Dalībnieku skaits 60, vidēji 45 sievietes, 15 vīrieši

1h 30min
Dīķa iela-6
Raunas novada aktu zāle
Uztura speciālista seminārs/ jautājumu atbilžu sesija


28.10.17.
Sniegt informāciju par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, ēdienkartes veidošanu atbilstoši cilvēka dzīves ritmam.
Visi novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma. Dalībnieku skaits -45, vidēji 30 sievietes, 15 vīrieši
3 h
1200-1400
Dīķa iela-6
Raunas novada aktu zāle

Izglītojošs seminārs par bērna ēdināšanu, aprūpi.

20.10.17

Lekcija par pilnvērtīga uztura ietekmi uz bērna augšanu, attīstību un veselību.
Jaunās māmiņas/tēvi; grūtnieces/topošie tēvi, vecvecāki, vidēji 9 sievietes, 3 vīrieši

4 h
1300 -1700
Palsas iela-11, Drusti
Vingrošanas nodarbības.

06.10.17.
Vingrošanas nodarbības svaigā gaisā, pareiza elpošana, relaksējoša atsildīšanās.
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, personas ar invaliditāti, vidēji -15 dalībn.
1800-2000
Palsas iela-11, Drusti
Drustu pag., estrāde
Peldētapmācī ba11.10.17.
Nodarbību laikā bērns iemācās brīvi un pareizi turēties uz ūdens, pareizu elpošanu apgūst peldēšanas stilus
Raunas novada izglītības iestāžu audzēkņi.
Dalībnieku skaits -160, vidēji 90 siev.dz., 70 vīr.dz
1 h
Priekuļu peldbaseins

Nūjo vesels.

13.10.17.
20.10.17.
Grupu nodarbības Raunas novada apkārtnē,veicot dažāda garuma pārgājiena distances
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, skaits 15-20

1600-1800
Drustu pag., tuvākā apkārtne.
Raunas pag., tuvākā apkārtne
Fizioterapeita konsultācija/ lekcija, īsas ekspreskonsultācijas (max 5 minūtes)

31.10.17.

Lekcija par iedzīvotāju fizisko stāvokli, fiziskās aktivitātes un slodzes novērtējums, rekomendācijas
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie un maznodrošināt, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vidēji 60 siev. , 40 vīr.

3 h
1100-1400
Raunas pag., sociālā dienesta telpas


Saliedēšanās kolektīvā
31.10.17.
Grupu nodarbība darba kolektīviem.
Visi novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ieskaitot darba kolektīvus. Dalībnieku skaits -80, vidēji 55 sievietes, 25 vīrieši

8 h
Informācija precizēsies
Jogas nodarbības

03.10.17
09.10.17.
Cilvēka prāta, ķermeņa, sajūtu harmoniska mijiedarbība, nodarbību vada jogas speciālists
Novadu iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma . Dalībnieku skaits -20, vidēji 15 sievietes, 5 vīrieši
1 h

1800-1900
1800 -1900
Palsas iela-11, Drusti

Raunas vidusskolas telpās

Informatīvais seminārs

30.10.17.
Iedzīvotāju informēšana par sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību profilaksi.
Visi novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma. Dalībnieku skaits 30, vidēji 19 sievietes, 11 vīrieši
3 h

1400 -1700
Dīķa iela-6
Raunas novada aktu zāle.

 

 Pasākuma plāns novembrim

Pasākuma nosaukums
Pasākuma laiks.
Pasākuma īss apraksts.
Pasākuma sasaiste ar citiem projekta pasākumiem
Mērķa grupa
Pasākuma īstenošanas ilgums
Pasākuma norises vieta
“Sports visiem”
11.11.2017.
plkst. 19.00
Tikšanās ar Raunas novada sportistiem.
1;3;4
Visi novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma. Dalībnieku skaits-55, vidēji 15 sievietes, 40 vīrieši
2 h
Dīķa iela 6, Rauna,
Raunas novada aktu zāle
Vingrošanas nodarbības.
03.11.2017.
plkst. 18.00
Vingrošanas nodarbības svaigā gaisā, pareiza elpošana, relaksējoša atsildīšanās.
1;3;4;5
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, personas ar invaliditāti, vidēji -15 dalībn.
2h
Drustu estrāde
Nūjo vesels.
10.11.2017.
17.11.2017.
plkst. 15.00
Grupu nodarbības Raunas novada apkārtnē, veicot dažāda garuma pārgājiena distances
1;3
Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, skaits 15-20
2 h
Drustu estrāde.
Raunas pilskalns.
Peldētapmācī ba
15.11.2017.
plkst. 8.00
Nodarbību laikā bērns iemācās pareizi turēties uz ūdens, pareizu elpošanu , apgūst peldēšanu
1; 3; 4; 5
Raunas novada izglītības iestāžu audzēkņi.
Dalībnieku skaits -160, vidēji 90 siev.dz., 70 vīr.dz
1 h
Priekuļu peldbaseins Rifs, Cēsu prospekts 46a, Priekuļi
Relaksējoša pelde
9.11.2017.
Plkst. 11.00
Instruktora pārraudzībā veikt relaksējošas, fizisko aktivitāti veicinošas kustības ūdenī .
1; 3; 4; 5
Iedzīvotāji,kas vecāki par 54 gadiem, maznodrošināt ie iedzīvotāji Dalībnieku skaits -22, vidēji 15 sievietes, 7 vīrieši
1 h
Priekuļu peldbaseins Rifs, Cēsu prospekts 46a, Priekuļi
Radošs seminārs par dažādiem kustību veidiem, fizisko aktivitāšu daudzveidību
24.11.2017.
plkst. 17.00
Seminārs/grupu nodarbība, nodarbību vada attiecīgās jomas speciālists
3
Invalīdi, pensionāri. citi, vidēji 50 sievietes, 20 vīrieši
1 h
Dīķa iela  6, Rauna,
Raunas novada aktu zāle
Stresa mazināšana un izdegšanas slieksnis.
28.11.2017.
 plksts. 18.00
Lekcija: ,,Kā pareizi plānojot savu dzīves laiku ir iespējas mazināt stresu un izvairīties no ,,izdegšanas sindroma”, kā veicināt pašmotivāciju. Nodarbību vada Aina Poiša
1; 4
Visi novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, vidēji 60 sievietes, 25 vīrieši
3 h
Drustu tautas nams, Drusti, Palsas iela 11
Lekcija - seminārs „Kā sadzīvot ar vecuma demenci”
23.11.2017. (laiks/plkst. - sekot informācijai www.rauna.lv)
Par pazīmēm, rīcību, komunikāciju un atbilstošas vides veidošanu personām ar demenci, nodarbību vada attiecīgās jomas speciālists
 
Aprūpējamo tuvinieki . Dalbniku skaits -20, vidēji 15 sievietes, 5 vīrieši
2 h
Valmieras iela 11, Rauna
Videomateriāls par reproduktīvo veselību Attiecības un veselība - mana atbildība.
24.11.2017
plkst.14.00
Jautājumi, kas saistīti ar reproduktīvo veselību,  attiecībām.  Filma ,,Ķas nav ērti, bet ko vajag zināt ”
3
Raunas vidusskolas audzēkņi, pedagogi Dalībnieku skaits 60, vidēji 45 sievietes, 15 vīrieši
1h
Dīķa iela 6, Rauna,
Raunas novada aktu zāle
Uztura speciālista seminārs/ jautājumu atbilžu sesija
09.11.2017. (laiks/plkst. - sekot informācijai www.rauna.lv)
Sniegt informāciju par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, ēdienkartes veidošanu atbilstoši cilvēka dzīves ritmam.
2;3;4;5
Visi novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma. Dalībnieku skaits -45, vidēji 30 sievietes, 15 vīrieši
 3 h
Dīķa iela 6, Rauna,
Raunas novada aktu zāle
Izglītojošs seminārs par bērna ēdināšanu, aprūpi.
09.11.2017. (laiks/plkst. - sekot informācijai www.rauna.lv)
Lekcija par pilnvērtīga uztura ietekmi uz bērna augšanu, attīstību un veselību.
2; 4
Jaunās māmiņas/tēvi; grūtnieces/topošie tēvi,  vecvecāki, vidēji 9 sievietes, 3 vīrieši
4 h
Dīķa iela 6, Rauna,
Raunas novada aktu zāle.

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ