"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā", Nr. 9.2.4.2/16/I/043 

 

Pasākuma plāns augustam 

Pasākums
Pasākuma laiks
Pasākuma īss apraksts
Mērķa grupa
Pasākuma sasaiste ar citiem projekta pasākumiem
Pasākuma īstenošanas ilgums
Pasākuma norises vieta


Vingrošanas nodarbība


04.08.17.
Vingrošana norisinās dabā, nodarbinot visas ķermeņa muskuļu grupas. Vingrojumi atbilstoši katra fiziskajām spējām.
 
Visi Raunas novada iedzīvotāji, personas ar invaliditāti.
Dalībnieku skaits- 20


1;3;4;5


18:00-19:00

Raunas stadions


Raunas sporta svētki


05.08.17.
Sporta aktivitātes –Komandu sacensības 7 dažādās disciplīnās, kā arī divās sporta spēlēs- futbolā un pludmales volejbolā.
 
 
Visi Raunas novada iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma.
Dalībnieku skaits-45


1;3;4;5


10:00-16:00

Raunas stadions un tā tuvakā apkārtne.
 
 
 
 
Skējiens pa Raunas upi ”Rauna plūst”.

 
 
19.08.17.
Srējiens norisinās pa Raunas upi un gar tās krastu. Dalībnieki skrējiena laikā veic papilduzdevumu-šogad jāsavāc un līdz finiša vietai jānogādā gar upi augošo koku lapiņa. Orientieris-attēli ar atbilstošā koka lapu.


Visi Raunas novada iedzīvotāji.
Dalībnieku skaits- 151;3;4;512:00-13:30Raunas Staburags-Tanīs kalns
 
 
Jautrības skrējiens “Pāri Raunas tiltiem”.
 
19.08.17.
Skrējiena laikā jāveic distance pāri visiem Raunas tiltiem. Uz katra tilta, dalībniekiem jāveic kāds uzdevums.
 
Visi Raunas novada iedzīvotāji
Dalībnieku skaits-15

1;3;4;5

15:00-17:00
Satekle -Raunas PilskalnsVasaras dienas nometne: ”Veselīga dzīvesveida paralēles.”
31.07.17-03.08.17
Nometnes laikā bērni iegūs zināšanas par citu valstu veselīga dzīvessveida tradīcijām. Aktīvi līdzdarbosies Jogas nodarbībā.Paši gatavos veselīgus produktus, ar kuriem pāsteigs Raunas iedzīvotājus un pansijas “Ŗauna” klientus. Dosies ekskursijā uz Rāmkalnu sukāžu ražotni.
 
 
 
 
 
Bērni ar īpašām vajadzībām, no sociāli nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
Dalībnieku skaits-21 

2;3;4;5
Katru dienu no plkst. 10:00-16:00
Raunas Jauniešu centrs.

Velobrauciens „Velosvētki Drustos 2017”
 
27.08.2017
Aktīvi sportojot no darba brīvajā laikā, uzlabot savu fizisko, psihisko labsajūtu.
Raunas novada iedzīvotāji, citu novadu iedzīvotāji. Dalībnieku skaits-130, vidēji 70 sievietes, 60 vīrieši
 
3
 
Plkst. 9.00 līdz 15.00
 
Drustu ciems un apkārtne

 

Pasākuma plāns septembrim 


Pasākums
 
 
Pasākuma laiks

Pasākuma īss apraksts

Mērķa grupa
Pasākuma sasaiste ar citiem projekta pasākumiem
Pasākuma īstenošanas ilgums
Pasākuma norises vieta
Vingrošanas nodarbība
08.09.17.
Vingrošana norisinās dabā, nodarbinot visas ķermeņa muskuļu grupas. Vingrojumi atbilstoši katra fiziskajām spējām.
Visi Raunas novada iedzīvotāji, personas ar invaliditāti.
Dalībnieku skaits- 20
1;3;4;5
1800 -2000
Raunas stadions
Raunas kauss futbolā
16.09.17.
Komandu sacensības futbolā 6x6
Visi Raunas novada iedzīvotāji, citu novadu sportisti neatkarīgi no vecuma, dzimuma.
Dalībnieku skaits-30
1;3;4;5
1100-1600
Raunas stadions
Olimpiskā diena
22.09.17.
Paaugstināt izglītojamo zināšanas par fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēku organismu, popularizēt olimpisko kustību un sporta spēļu nozīmi ikdienas dzīvē, saturīga brīvā laika pavadīšanu aktīvā darbībā.
Visi Raunas novada iedzīvotāji, izglītības iestāžu audzēkņi un darbinieki
Dalībnieku skaits-200
1;3;4;5
1000-1700
Raunas vidusskolas
sporta laukums,
stadions.
Eiropas sporta nedēļa.

23.09.17. līdz 30.09.17.
Dinamiskās pauzes darba vietās, sporta aktivitātes (tautas sports, ģimeņu sports) izglītības iestādēs brīvā dabā, fitness zālē. Galda spēles
Visi Raunas novada iedzīvotāji.
Izglītības iestāžu audzēkņi, darbinieki.
Dalībnieku skaits~120
1;3;4;5
6 dienas pa 4h
Drustu pagasta teritorija
Lekcija: ”Es protu peldēt!”
08.09.17.
Izglītot izglītojamos un vecākus par peldēšanas pozitīvo ietekmi uz bērnu organismu.
Izglītības iestrādes audzēkņi,
pedagogi un vecāki
1;3;4;5

Raunas vidusskolas zāle.
Peldētapmācība
21.09.17
Pareizas peldēšanas tehnikas apguve.
Izglītības iestādes audzēkņi
1;3;4;5

Priekuļu peldbaseins ”Rifs”

 

5.pielikums - Gada plāns 


      Atpakaļ