Publiskie iepirkumi 2017.gads
 

 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/15
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: "Sniega tīrīšana no Raunas novada autoceļiem ziemas sezonā 2017. – 2020.gadā"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.10.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu:
Līgums:
 
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/14
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Revidenta pakalpojumu sniegšana Raunas novada domei 2017. un 2018.gadā"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu:
Līgums:
 
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/13
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Siltumtehnikas materiālu piegāde Raunas novada domes vajadzībām"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.08.2017. Plkst.10:00
 

 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/11
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Jumta seguma maiņa Raunas novada domes ēkai „Dārzkalni", Palsas ielā 16, Drustu pagastā, Raunas novadā"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.07.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/10
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2017./2018.gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: 
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/9
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Raunas vidusskolas sporta zāles būvniecībai 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.04.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu:
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/8
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2017./2018 gada apkures sezonā 
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.03.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: 
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/7
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.03.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: 
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/6
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšana, tīrīšana Gatartas pansionātam 2017.-2019. gadā 
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. plkst. 10:30
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/5
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2017.,2018.gadā 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. plkst. 10:15
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/4
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Puķu draugu saietā Raunā 
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. plkst. 10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Pārtraukts
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/3
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.01.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu:
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/2
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Raunas novada grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu." 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.02.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/1
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Raunas vidusskolas sporta zāles būvniecība 
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
 
       Atpakaļ