Raunas novada domes darba laiks:

 Pirmdiena 8:00-13:00 14:00-17:00
 Otrdiena 8:00-13:00 14:00-18:00
 Trešdiena 8:00-13:00 14:00-17:00
 Ceturtdiena 8:00-13:00 14:00-17:00
 Piektdiena 8:00-13:00 14:00-16:00
 

Iedzīvotāju ievērībai!
Zemes ierīkotāja, nodokļu inspektore Daina Kļaviņa 
Raunas novada domē apmeklētājus pieņems katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 9:00-17:00, ar pārtraukumu no plkst.13:00-14:00.

Raunas novada domes Drustu pagasta pārvaldes darba laiki:

 Pirmdiena8:30-13:00  13:30-17:00
 Otrdiena8:30-13:00  13:30-17:00
 Trešdiena8:30-13:00  13:30-17:00
 Ceturtdiena8:30-13:00  13:30-17:00
 Piektdiena8:30-13:00  13:30-17:00

 Raunas novada grāmatvedības pieņemšanas laiki:

 Pirmdiena8:00-13:00
 Otrdiena14:00-17:30
 TrešdienaApmeklētājus nepieņem
 Ceturtdiena14:00-16:00
 Piektdiena8:00-13:00

Nekustamā īpašuma nodokli nevar samaksāt katra mēneša pirmajos datumos!

 

Nekustamā īpašuma nodokli var iemaksāt:

SWEDBANK kontā

LV69HABA0551032195597

(norādot NIN konta nr. un īpašnieka vārdu, uzvārdu)