Raunas novads

Aktualitātes


83987

"Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3.sanāksme
07.02.2018


 

Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3.sanāksmi

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes PĒDĒJĀ UZRAUDZĪBAS GRUPAS sanāksmē, kas notiks 2018. gada 15. februārī plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās (Vidzemes ielā 2, Rauna).

Uzraudzības grupas sanāksmē tiks informēts par sabiedriskajā apspriešanā saņemtajiem un plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī par pašvaldības atzinumu.

Dabas aizsardzības plānus izstrādā Raunas novada dome, adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131, tālrunis 64107343, e-pasts: novadadome@rauna.lv, mājaslapa: www.rauna.lv
      Atpakaļ