Raunas novads

Aktualitātes


77602

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2017" izsludināšanu
11.04.2017


 

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2017" izsludināšanu 

Ja Jums ir laba ideja, ko esat gatavs īstenot kopā ar domubiedriem,

Raunas novada dome izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Raunas novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu.

Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.

Projekta ietvaros Raunas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 700 EUR.

Termiņi:

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2017. gada 3.aprīļa līdz 2017. gada 22. maijam.

Apstiprinātie projekti īstenojami no 2017. gada 3. jūlija un pabeidzami ne vēlāk kā 2017. gada 30. oktobrī.

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Raunas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.. 

Projekta īstenošanas pārskats

Projekta īstenošanas pārskats – starpziņojums

Pieteikuma veidlapa 

Konkursa koordinatore un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Inita Dzenīte, mob.t. 20113942, e-pasts inita.dzenite@rauna.lv.

Interesentiem lūgums savlaicīgi pieteikties, lai varam vienoties par kopīgu tikšanos reizi, kurā izrunāsim ar projektu saistītās aktivitātes un neskaidros jautājumus!

 

Sēdes lēmums 
      Atpakaļ