Raunas novads

Puķu draugi


Puķu draugi

2005. gada rudenī sanāca kopā vienādi domājošas sievietes, kam ļoti patika puķes un nolēma turpmāk sākt un pulcēties lai varētu aktīvāk darboties. Bija dažādas idejas un ieceres, ko bija vēlme apgūt . Raunas pagasta bibliotēkas vadītāja rakstīja projektus žurnāla ”Ievas” konkursam ”Mosties labām idejām!” un Rietumu bankas konkursā ”Mūžu dzīvo , mūžu mācies! un saņēma atbalstu uzziņu literatūras grāmatu iegādei Raunas pagasta bibliotēkai un kursu organizēšanai. Tika apgūtas dažādas rokdarbu, floristikas tehnikas. Puķu draugi kopā strādā talkās, brauc uz skaistākiem dārziem ,uz stādu audzētavām, ekskursijās, kopīgi svin svētkus, izdaiļo Raunas centru ar dažādiem ziedu dekoriem. Visi pulciņa pasākumi un notikumi ir apkopoti mapēs Raunas pagasta bibliotēkā. Pulciņa sirds un dvēsele ir Edīte Jurgena.