76833

Jauna grāmata “Mežvīteņi un citi augi dārzā”
18.04.2017


 

Vislatvijas Puķu draugu saieta 2017 dalībniekiem būs iespēja rezervēt un pie reģistrācijas saņemt Aivara Irbes jauno grāmatu “Mežvīteņi un citi augi dārzā”. Maksa par grāmatu jāsamaksā veicot maksājumu par dalību Pasākumā, kā arī jāatzīmē pieteikuma anketā, ka ir veikta samaksa par grāmatu (skatīt nolikumu). 

Tiem, kas nebūs iepriekš rezervējuši un apmaksājuši grāmatu, būs iespēja to iegādāties arī Pasākuma dienā. Grāmatas cena EUR 15.00.

 

Jauna grāmata “Mežvīteņi un citi augi dārzā”

Katra jauna grāmata nāk ar savu stāstu, ar savu redzējumu un pārdomām. Arī katra cilvēka dzīve ir kā grāmata, kurā katrs gads paver jaunas lapaspuses. Tās šķiras nemanot un tu jau jūti, ka šo lapu dzīvē sakrājies arvien vairāk un vairāk līdz gribas arī citiem pastāstīt kaut daļu no savas pieredzes, novērojumiem, jūtām.

Mēs visi tiecamies saskatīt skaistumu savos dārzos, savos stādītajos augos un vidē ap mums. Dārzs ir kā lēni plūstoša teātra izrāde, kur katrai lietai, katram augam ir sava nozīmība. Zaļais zāliena paklājs ir kā plašas skatuves grīda uz kuras un tai apkārt pulcējas visizsmalcinātāko aktieru ansamblis. Tajā katrs augs atsevišķi un kopā ar tuvumā esošajiem citiem augiem sniedz izrādi visa gada garumā. Pāri dārzam slīd mākoņu karavanas, ik brīdi ienesot “izrādē” citu noskaņu un savdabību. Atspurdz putni un veido ligzdas mūsu stādītajos augos, skan viņu dziesmas, lido bites un tauriņi no zieda uz ziedu, un tas viss papildina kopējo izrādes noskaņu.

Katram augam ir savs uznāciena brīdis, sava kulminācija, kad tas ir viskrāšņākajā tērpā. Mums neredzamajās mākslinieku darbnīcās top fantastiskas ziedu piegrieztnes dažādās nokrāsās un niansēs. Neredzami friziermeistari katru mežvīteņa sēklkopu safrizē pēc labākajiem pasaules paraugiem. Zemē iekritusī sēkliņa dīgst, briedinā jauno dzinumu un ierieš ziedus. Tie atveroties ir gatavi demonstrēt šo neredzamo dizaineru radītās ziedu formas ar visām ielocēm un krokām. Tas ir dabas radīts brīnums.

Grāmata “Mežvīteņi un citi augi dārzā” stāsta par dažādu augu savstarpējo saderību un kopējo skaistumu dārza teātrī. Dārza lielumam nav nozīme. Katrā vietā ir sava aura, savs gara lidojums un prieks, ko gūstam regulāru rūpju un prasmju rezultātā. Galvenais tur ir ziedi, to skaistums, zāliena mirdzums un dažādu lietu un būvju kopējā saderība.

Starp pieminētajiem un aprakstītajiem dārza augiem pati lielākā nozīme šajā darbā ir mežvīteņiem (Clematis), kuru ziedi kā krāšņi tauriņi katru vasaru Dievu sūtīti salaižas augu zaros, lai cilvēki varētu priecāties par skaistumu, kas mājo katrā no tiem.

2004. gadā tika izdota mana iepriekšējā mežvīteņu grāmata. Ir pagājuši daudzi gadi. Nu tā ir papildināta ar jauniem vērojumiem, informāciju un pieredzi Latvijas un pasaules dārzos. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts ar pāri par 400 dažādu augu attēliem no autora dārza, kuri pārliecinoši parāda katra tā savdabību un neatkārtojamo skaistumu. Kopā ar autora redzējumu var izsekot dažādo augu uzplaukumu un to lomu visa gada garumā. Tā domāta visiem augu mīlētājiem- Puķu draugiem, lai pavērtu plašāk dārza teātra skatuves aizkaru uz augu dzīvi un to nozīmību mūsu ikdienā. Tomēr visai grāmatai kā galvenā kultūra cauri vijas dažādu sugu un šķirņu mežvīteņi.

“Mans mežvīteņu dārzs – tu radi man gan rūpes, gan sniedz gandarījumu! Tu dod man prieku un daudz jaunu atklāsmju par dažādiem augiem, par fantastiskām ziedu formām un krāsām visu to nianšu bezgalībā.

Mans dārzs – te rītos skan putnu dziesmas, mirdzošos smaragdos vizuļo rasa un Saules pielietās dienas dara bagātus dzīves mirkļus ne tikai man, bet arī maniem mīļajiem un daudziem tāpat līdzīgi domājošajiem.

Mans dārzs – tu kļūsti ar katru dienu, ar katru jaunu sezonu bagātāks un pilnīgāks! Katru brīdi tu uzsūc sevī manu darbu, izdomu un fantāziju un bagātīgi dod visu atpakaļ – gan gadskārtu katra koka stumbrā un krūmā, gan katrā plaukstošā puķu cerā, briestošā sīpolā un saknē.

Mīlestība pret dārzu ir pāri visam!”

Grāmata ir veltījums Latvijas Puķu draugu 40. gadskārtas saieta dalībniekiem Raunā – 2017. gada vasarā.

Puķu draugu saietu ilggadējais krusttēvs un grāmatas autors,
daiļdārznieks Aivars Irbe      Atpakaļ