Kalna iela4, Raunas novads, LV – 4131 tel. 64177187
Pirmsskolas izglītības iestādes darbs tiek organizēts saskaņā ar licencētu pirmsskolas programmu kods 0101111
Iestādes vadītāja Anita Neimane tel. 64177012 mob.t. 29465507
Pirmsskolas metodiķe Ritma Temnova mob.t. 28630787
Iestādes darba laiks 7.00 -18.00 ( darbdienās)
Grupu skaits: 4

Piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē, vecāki (aizbildņi), iesniedz šādus dokumentus: