Raunas novads

Aktualitātes


76961

Seminārs - mācības
09.03.2017


 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās iespējas īstenojot Sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju”,
projekta iesnieguma sagatavošana LEADER programmas
projektu konkursa 3. kārtai.
 
 
Semināra laiks un vieta:
2017.gada 15.marts, Drabešu internātskolas konferenču zālē, Drabešu pagasts,Amatas novads.
 
 

DARBA KĀRTĪBA:

Plkst. 13.00 – 14.00
Atbalsts„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās “Cēsu rajona lauku partnerības” teritorijā, SVVA stratēģija, rīcību plāns, projektu sagatavošanas nosacījumi, iesniedzamie dokumenti, projektu vērtēšana.
/Dace Melgalve –“ Cēsu rajona lauku partnerības”, administratīvā vadītāja/
 
Plkst. 14.00 – 15.00
Projekta veidlapu aizpildīšana, „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:
/Kristīne Zaķe –“ Cēsu rajona lauku partnerības” finanšu vadītāja/
 
Plkst. 15.00 – 16.00
Pieredze īstenojot LEADER programmas projektus.
/Inese Roze - biedrības „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” vadītāja/
 

Plkst. 16.00 – 16.30 – jautājumi, atbildes

Pieteikšanās uz semināru līdz 14.martam rakstot uz e-pastu cesis@partneriba.lv vai zvanot 29467509 Dace
      Atpakaļ