Raunas novads

Apskates objekti Raunā


87108

Otrā pasaules karā kritušo Padomju armijas karavīru kapi 

Otrā pasaules karā kritušo Padomju armijas karavīru kapi

Otrā pasaules karā kritušo Padomju armijas karavīru kapi pēc Otrā pasaules kara izveidoti par Raunas pagasta kolhoza “Sarkanais Oktobris” līdzekļiem. Šeit apglabāti 220 Padomju armijas karavīri, kuri krituši Otrā pasaules kara laikā kaujās pie Siguldas. Raunas pagastā 1944. gadā kaujas nenorisinājās, taču uz šejieni veda ievainotos karavīrus no Siguldas apkārtnes. Ievainotos izvietoja Raunas pamatskolas ēkā, kur atradās kara hospitālis, kā arī vietējo iedzīvotāju privātmājās.

Zināms, ka šobrīd redzamais piemineklis nav sākotnēji uzstādītais. Pēc pieminekļa apraksta, kas sastādīts 20. gs. 70. gados, ir zināms, ka uz sākotnēji uzstādītais piemineklis pēc izmēriem ir bijis mazāks un uz pieminekļa bija iekalts teksts latviešu un krievu valodās: “Slava varoņiem, kas krituši par mūsu padomju Dzimteni”. Kapos atradās 11 piemiņas plāksnes ar kritušo karavīru vārdiem. 20. gs. 70. gados tapušajās fotogrāfijās redzams, ka pieminekļa izskats krasi atšķiras no tā, ko mēs varam redzēt šodien, taču nav precīzi zināms, kurā laikā notikusi pieminekļa maiņa.

Ļoti iespējams, ka šobrīd redzamais piemineklis uzstādīts 20. gs. 80. gadu beigās – 90. gadu sākumā, taču precīzas ziņas par šo faktu nav atrodamas. Zināms, ka šobrīd redzamo pieminekli uzstādījusi Dārzkopības un biškopības biedrības Cēsu nodaļa. Uz pieminekļa atradusies iekalta bronzas liesma, ko veidojusi tēlniece Maija Baltiņa, kā arī uzraksts, kas līdz mūsdienām nav saglabājies. Pie pieminekļa uzstādītās arī piemiņas plāksnes, uz kurām izlasāmi kritušo karavīru uzvārdi, dienesta pakāpes un nāves datumi.

 

 

 
      Atpakaļ