Raunas novads

Aktualitātes


84040

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo
12.02.2018


 

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo

Apstiprināti nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pag., Raunas nov., kadastra Nr.42480070172, privatizācijas noteikumi.

Īpašums sastāv no zemesgabala 0,4469 ha platībā un vienas būves (vecā pienotava).

Nosacītā cena - EUR 2560,00.

Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 15.03.2018. plkst.17.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 29.03.2018. plkst.13.00 Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 28674556.
      Atpakaļ