Par Raunas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu