Audēju kopa “Drellis”

Raunas audēju kopa “Drellis”
Vadītāja Gita Krīgere
Mob.tālr. 29131054
E-psats: [email protected]

Raunas audēji jau senā pagātnē ir bijuši slaveni ar savām aušanas tradīcijām. No sendienām ir saglabājusies ar roku rakstīta Raunas aušanas grāmata . Tajā ir dažādi audumu raksti, nītījumi. Mūsu aušanas pulciņa šodienas sastāvs ir gadiem mainījies. Īstie pulciņa aušanas sākumi varētu būt 1975. gads. Nodarbības vadīja un organizēja Anita Bērziņa. Sākumā pati aušana arī notika pie kādas pieredzējušas audējas mājās, kur bija stelles un pati saimniece dalījās ar padomu un savu pieredzi aušanā. Padomus sniedza Ella Platace, Velta Karitone, bet līdzi aušanas darbos strādāja pieredzējušas amata meistares – Zenta Silāja un Elza Grundule, kurām arī mātes bija audējas.

No 1980.- 1988.gadam par aušanas skolotāju bija TDM Vija Vētra no Cēsīm. Aušanas telpas bija dažādās Raunas kultūras nama telpās , Rīgas ielā 1. Bija pašām jānes malka un jākurina, sala rokas un darbs neveicās, kamēr iesila telpa, tikai tad varēja sākt aust. Tur bija 2 stelles- 1 metri platas, tad varēja aust dvieļus un sedziņas. Audām arī mājās, ejot viena pie otras. Platās 2 m sviru stelles bija Zentas Silājas mājās un 1,5 m platās bija pie Līvijas Turciņas, kur viņu aprūpētās telpās un siltumā audām platos audumus: segas, pārklājus, aizkarus, galdautus. Arī pie Ausmas Skultes, Ausmas Jermacānes, Anitas Bērziņas, Elzas Grundules, Veltas Karitones stellēm audām dvieļus, sedziņas, grīdceliņus, spilvendrānas, salvetes, šalles, villaines. Pārsvarā audām ar linu un vilnu kokvilnas velkos dažādās tehnikās. Raunas kultūras namā strādāja Erna Pētersone un Spodris Melecis, bieži izlika mūsu rokdarbu izstādes. Notika skaists pašdarbnieku pasākums, piedalījās visi Raunas kultūras nama pulciņu dalībnieki un audējas tika ierakstītas kultūras nama goda grāmatā.

Pēc vadītājas Vijas Vētras aiziešanas aizsaulē, 1991. gadā mūsu darbību atkal vadīja Anita Bērziņa, kā zinošākā audēja. No 1999.gada mums Raunas pagasta padome nopirka 2 m platās stelles, jo nomira Zenta Silāja un mantiniekiem tās nebija nepieciešamas, bet mums tās ļoti noderēja. Tad arī pagasts ierādīja plašas , saulainas telpas Raunā, Dīķa ielā 6, virs ambulances.

Raunas pagasta bibliotēkas vadītāja Vija Vaišļa rakstīja projektus Valsts Kultūrkapitāla fondam ”Mācies aust!”, ”Mācies aust 2!” un 2003. un 2004.gadā guva atbalstu un tā 2 gadus Rudīte Platā vadīja aušanas apmācības kursus. Apguvām jaunas aušanas tehnikas. Rudīte uzdāvināja mazās šaurās stelles, kur aužam šalles. Vēl no audējas Rasmas Šļūkas radiem ieguvām jostu aužamās stelles. Mūsu darbi ir bijuši izstādīti Rīgā visās Dziesmu svētku izstādēs, Maskavā 1978., Kazatinā 1987. gadā. Katru gadu pagasta bibliotēkā veidojam Ziemassvētku un Lieldienu izstādes. Audēju kolektīvs ir mainīgs; vecākās paaudzes nomaina jaunākas. Daudz ir bijušo audēju, kas ir apguvušas aušanas prasmes, bet dažādu iemeslu dēļ vairs nav tik aktīvas regulāri apmeklēt nodarbības. Esam piedalījušās 2011.gadā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un saņēmām atbalstu tautisko brunču un villaiņu gatavošanai. Tā tika izausti visām audējām , katrai sava dzimtā novada brunči un lielie lakati. Piedalāmies pagasta rīkotajos svētkos, demonstrējam aušanas prasmes jostu un grīdceliņu aušanā, iesaistam jaunus interesentus, kas vēlas apgūt šo seno rokdarbu prasmi. Strādājam tikai ziemas sezonā – no oktobra līdz maijam. Braucam skatīties citas izstādes, draudzīgas saites ar citiem aušanas pulciņiem – Saulkrastu, Rencēnu, Līgatnes audējām.

Gaidām jaunus dalībniekus!