Vokālais ansamblis “Dienvidvējā”

Drustu sieviešu vokālais ansamblis “Dienvidvējā”
Vadītāja Dace Ābrama
Mob.tālr. 22481550

Sieviešu ansamblis „Dienvidvējā” nodibināts 2010. gada 12. janvārī. Ansambļa vadītāja Dace Ābrama. 2010. gadā ansamblī dzied divpadsmit sievietes. Ansambļa pirmā uzstāšanās 2010. gada 6. martā Drustu Tautas nama atklāšanas svinībās.

2013. gada 9. martā svinot ansambļa 3 gadu jubileju, tiek organizēts koncerts „Dziesmas dvēselei”. Uz koncertu tiek aicināti kaimiņu pagastu ansambļi kuplināt koncertu un gūt abpusēju pieredzi. 2014. gadā turpinām iesākto. 2015. gadā ansamblim apaļi 5! Par godu jubilejai 2. maijā ansamblis rīkoja svinīgu pasākumu. 2016. – 2017. gadā ansamblis turpina radoši darboties. Ansamblis caur projektu “Sabiedrība ar dvēseli” pašuva sev koncerta tērpus.

Ar savu dziedājumu ansamblis kuplina arī cita rakstura pasākumus:

  • Valsts svētku svinības;
  • Koncertu ”Dziesma caur gadsimtiem”;
  • Lieldienas;
  • Festivālu ”Rodam Raunas novadā”;
  • Dzejas dienas;
  • Ar dziesmu iepriecināt dodamies Drustu un Raunas pansionātu iemītniekus.