Iedzīvotāju iniciatīva

SIA „WPR2” ir iecerējusi Raunas novada teritorijā izbūvēt vēja elektrostaciju parku “Rauna”, savukārt daļa Raunas novada iedzīvotāju neatbalsta šīs ieceres realizēšanu, pamatojoties uz dažādiem apsvērumiem – kaitējumu civēku veselībai, pastiprinātu troksni, teritorijas ainavas bojāšanu. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa izveidojusi iesnieguma veidlapu Raunas novada domei, kurā izteikts aicinājums nepieļaut vēja elektrostacijas parka būvniecību Raunas novada teritorijā.

Veidlapa pieejama šeit…