Rozes bērnu un jauniešu centrs “Kabata”

Darba laiki
Pirmdiena: 15.30 – 18.30
Trešdiena: 15.30 – 18.30

Jaunatnes lietu speciāliste: Aiga Matjušenoka

Tel.22472832