Raunas pagasta Bērnu un Jauniešu centrs “Pagrabiņš”

Adrese: Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4131

“Jauniešu centrs ir tur, kur ir jaunieši”
Vadītāja Justīne Buliņa

E-pasts: raunasbjc@gmail.com
Tel.29346541

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Zīriņa
Tel. 29802459

Visa aktuālā informācija:
Facebook
Instagram
Raunas vidusskolas aktualitātes

Darba laiki

Pirmdiena 14.00 – 18.00 Vizuālo prasmju diena, Raunas vidusskolā, 202.kab.
Otrdiena
Trešdiena 14.00 – 18.00 Tematiskā pēcpusdiena Jauniešu centrā
Ceturtdiena 14.00 – 18.00 Kustību nodarbības. Raunas aktu zālē
Piektdiena 14.00 – 18.00 Individuālo interešu diena Jauniešu centrā
Sestdiena 11.00 – 15.00 Kustību nodarbības Raunas aktu zālē

Jaunatnes politikas stratēģija

Citas interešu izglītības iespējas Raunas novadā: Interešu izglītība

 


 

BJC “Pagrabiņš” jaunumi