Raunas pirmsskolas izglītības iestāde

Kalna iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads LV-4131

Mājas lapa: www.raunasvsk.lv/pirmsskola
E-pasts: pii@rauna.lv
Telefona nr. 64177187

Direktora vietniece pirmsskolā Aiga Matjušenoka mob.t. 22472832
Pirmsskolas metodiķe Ritma Temnova mob.t. 28630787

Iestādes darba laiks 7.00 – 18.00 (darba dienās)
Grupu skaits: 5

Piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē, vecāki (aizbildņi), iesniedz šādus dokumentus