Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads LV-4131

Mājas lapa: www.raunasvsk.lv
E-pasts: raunask@rauna.lv
Telefona nr. 64177384

Iestādes darba laiks 8.00 -17.00 ( darbdienās)

 


 

Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienība

Skolas iela – 7, Drusti, Smiltenes novads, LV-4132

E-pasts: drustuskola@rauna.lv
Metodiķis Vēsma Lapiņa (Drustos): 28616728
Lietvede Diāna Brikmane (Raunā): raunask@rauna.lv