01/04/2020

Par pusdienu atbalsta nodrošināšanu 1. – 12. klašu skolēniem ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu, 1. […]
01/04/2020

Par komersantu atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta 1. daļas […]
27/03/2020

Komunālie maksājumi klātienē

Sakarā ar to, ka daļai Raunas novada iedzīvotājiem nav iespējas komunālos maksājumus veikt caur pārskaitījumu, Raunas novada dome NOLEMJ KATRU TREŠDIENU PIEŅEMT MAKSĀJUMUS KLĀTIENĒ. Komunālo pakalpojumu […]
26/03/2020

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtībā Raunas novadā 2020. gadā

2020. gada 21. martā spēkā stājies likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Saskaņā ar šī likuma 4. […]
25/03/2020

Sāk darboties VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību  ietekmējusi COVID-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no šī gada 25. marta sāk darboties īpaši tam izveidota […]
24/03/2020

Dzeramā ūdens rezervuāru dezinfekcija Raunas novadā

Trešdien, 15. un 22.04.20. veiksim dzeramā ūdens rezervuāru dezinfekciju Raunā. Ūdens rezervuāru dezinfekcija neietekmēs ūdens padevi, ūdens kvalitāti un ūdens patērētājus. Sakarā ar dzeramā ūdens sistēmas […]