26/11/2020

Latvijas valsts prezidenta pateicības vēstule

26/11/2020

“URDA” dabai draudzīgus padomus izglītības iestāžu audzēkņiem sniedz caur datora ekrānu

Lai arī Covid19 situācija valstī ir radījusi izmaiņas Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” ikdienā, darbs vides izglītības jomā turpinās. SIA “ZAAO” vides izglītības pedagogi uzrunā […]
26/11/2020

Adventes laikā atcerieties par drošību!

Tuvojas Adventes laiks, kad mājas un dzīvokļus, kā arī sabiedriskās ēkas rotās adventes vainagi un svētku noskaņas radīšanai tiks iedegtas sveces. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta […]
26/11/2020

Programma Nr. 5-03/17 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecībai Raunas novadā

Programma izdota: SIA “WPR2”, reģ. Nr. 50203195901, juridiskā adrese: “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015; e-pasts: martins.neibergs@gmail.com (turpmāk – Ierosinātāja). SIA “Estonian, Latvian & […]
25/11/2020

Par koku izciršanu domes piederošajā teritorijā

Raunas novada dome ir saņēmusi komentārus par trīs nocirstajiem ošiem Raunā, Parka ielā. Lai novērstu dažādas runas par iespējamu nelikumīgu un nepamatotu koku nociršanu, Raunas novada […]
25/11/2020

Svarīgākie kultūras virzieni Vidzemes reģionā

Vidzemes plānošanas reģions jau 14. gadu gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos. Tās ietvaros iespējams iegūt finansējumu kultūras […]