07/10/2019

“Dziedot dzimu,dziedot augu…”

Populārās tautasdziesmas rindas varētu raksturot kādu laika nogriezni kora “Rauna” vēsturē. Kaut kā iegājies, ka uz Drustiem braucam dziedāt vismaz reizi divos gados, bet uz Rozēm… […]
06/10/2019

Ceļā uz Dziesmu svētkiem

Jauktais koris „Rauna” 17.februāra pēcpusdienā devās uz Jaunpiebalgu, lai piedalītos mazos sadziedāšanās svētkos kopā ar Jaunpiebalgas kori, Cēsu jaukto kori „Wenden”, Amatas novada vīru kori „Cēsis”, […]
06/10/2019

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā Šodien, 5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, […]
05/10/2019

Dabas lieguma „Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāns

Dabas liegums „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums) izveidots, lai saglabātu saldūdens kaļķiežu (jeb šūnakmens) krauju – Raunas Staburaga atsegumu, kas ir nozīmīgākā Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamā […]
04/10/2019

Projekts “Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā”

Raunas novads uzsāk sadarbību ar Uri pilsētu Itālijā No 7. līdz 12. martam Raunas, Amatas un sadarbības novadu delegācija apmeklēja Uri pilsētu Itālijā, lai piedalītos Eiropas […]
03/10/2019

VoicEU Project “Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism”

VoicEU Project “Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism” Reference Program: EUROPE FOR CITIZENS’ PROGRAMME Strand2: Democratic engagement and civic participation 2.2: Network of Towns […]