07/04/2020

Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk – DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu. Izvērtējuma […]
07/04/2020

Krīzes pabalsts

Personām ar ģimenēm, kuras palikušas bez iztikas līdzekļiem, tiks piešķirts pabalsts krīzes situācijā. Vairāk informācijas zvanot sociālā dienesta darbiniekiem uz tālruni 26361803.
06/04/2020

Miera ielas ierobežojumi

Saistībā ar paradzētajiem buvdarbiem Miera ielā, braukšanas josla tiks sašaurināta. Satiksmi paredzēts organizēt neslēdzot satiksmes kustību būvdarbu zonā, brīdinot satiksmes dalībniekus par būvdarbiem norādītajā ceļa posmā […]
06/04/2020

Raunas novada dome aicina

Raunas novada dome aicina likvidētās paju sabiedrības “Drusti” biedrus, kuri vēl joprojām kaut kādā veidā izmanto bijušo darbnīcu ēkas (garāžas/darbnīcu, šķūni), veikt pavasara sakārtošanas darbus šajā […]
06/04/2020

Nekustamā īpašuma – ūdenstilpes – “Kreiļu ezers”, Drustu pagasts, Raunas novads, nomas tiesību izsole

Nomas objekts Nekustamais īpašums– ūdenstilpe – „Kreiļu ezers”, Drustu pagastā, Raunas novadā, 27,69 ha platībā, pašvaldībai piekritīgs saskaņā ar Drustu pagasta padomes 16.09.2008. lēmumu Nr. 13 […]
06/04/2020

Raunas Staburags slēgts apmeklētājiem

Pēdējo dienu laikā vērojams tūristu pieplūdums Raunā, tajā skaitā ir pieaudzis apmeklētāju skaits arī Raunas Staburagā, taču pamatojoties uz valdības izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī, drošības apsvērumu […]