03/03/2020

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība Ierosinātājs: SIA WPR2, reģistrācijas Nr.: 50203195901, adrese: “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015, Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes […]
03/03/2020

Lēmums Nr. 5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Adresāts: SIA “WPR2”, reģ. Nr. 50203195901, juridiskā adrese: “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015; e-pasts: martins.neibergs@gmail.com (turpmāk – Ierosinātāja). Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju […]
03/03/2020

Biotopa konstatēšana ir kompliments tā īpašniekam

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par 2019. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ), un ir izsūtītas vēstules vairāk nekā 5 000 īpašnieku, kuru […]
02/03/2020

Tiesu izpildītāju dienās visā Latvijā sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas par vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām

  5. martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja klātienē tiesu izpildītāju birojos visā Latvijā saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par saskarsmes īstenošanu ar tiesu izpildītāju palīdzību. […]
28/02/2020

Apslēptās zināšanas Raunas novadā 1. kārta

27/02/2020

Raunas novada Drustu pagastā pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Raunas novada Drustu pagastā no 2020.gada 27.marta tiek mainīts Drustu pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. […]