05/10/2019

Dabas lieguma „Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāns

Dabas liegums „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums) izveidots, lai saglabātu saldūdens kaļķiežu (jeb šūnakmens) krauju – Raunas Staburaga atsegumu, kas ir nozīmīgākā Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamā […]
04/10/2019

Projekts “Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā”

Raunas novads uzsāk sadarbību ar Uri pilsētu Itālijā No 7. līdz 12. martam Raunas, Amatas un sadarbības novadu delegācija apmeklēja Uri pilsētu Itālijā, lai piedalītos Eiropas […]
03/10/2019

VoicEU Project “Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism”

VoicEU Project “Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism” Reference Program: EUROPE FOR CITIZENS’ PROGRAMME Strand2: Democratic engagement and civic participation 2.2: Network of Towns […]
02/10/2019

“Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi” Nr. 1-08/215/2017

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi Raunas novada dome 2017. gada 25. maijā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju parakstīja līgumu par projekta ,,Dabas […]
01/10/2019

Vairāk nekā 20 000 skolēnu saņem personalizētas dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam

Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks” (ZIP) jau ceturto gadu Latvijā īsteno projektu “Dienasgrāmata”,  kura ietvaros Latvijas skolām tiek radītas individuāla satura un dizaina dienasgrāmatas, kuru tapšanā […]
01/10/2019

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/043

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/043 Pasākumu plāns 2020. gada februārim Nr.p.k. Datums Laiks Vieta Pasākuma nosaukums Piezīmes 1 05.02.; 12.02.; 19.02.; 26.02.2020. […]