Jautājumi un ierosinājumi

Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, iesūtot jautājumus, komentārus vai ieteikumus, lūgums precīzi norādīt savu e-pasta adresi. Ja tā būs ievadīta kļūdaini, nevarēsim ar Jums sazināties, lai sniegtu atbildi. Ja iesniedzējs ir identificējama persona un iesnieguma saturs pēc būtības prasa atbildi, to sniegsim tuvāko dienu laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:

  • vēstulē nav norādīts iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts);
  • vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • vēstules teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams