Administratīvi teritoriālā reforma
03/03/2021
ATR baneris ar Raunas, Apes un Smiltenes attēliem

Par Raunas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtiba pēc administratīvo teritoriju robežu grozīsanas vai sadalīšanas” nosaka kartību, […]
27/01/2021

Ar ES atbalstu 7 mēnešu laikā tiks izstrādāts mobilitātes plāns topošajam Smiltenes novadam

Pēc Vidzemes plānošanas reģiona pasūtījuma uzsākta jaunveidojamā Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021-2030 izstrāde, izmantojot pielāgotu Ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanas metodiku. Topošā mobilitātes plāna funkcionālajā teritorijā iekļauts […]
29/09/2020

Uzsāk Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi

Gatavojoties 2021. gada administratīvi teritoriālajai reformai, Apes, Raunas un Smiltenes novadu pašvaldības uzsākušas apvienošanās projekta un jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras izstrādi. Šā gada 19. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi […]
15/08/2019

Raunas novada aptaujas “Par Raunas novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajā iedalījumā” rezultāti

Raunas novada iedzīvotāji un ikviens, kurš saistīts ar Raunas novadu (īpašums, uzņēmums, utt…) tika aicināti paust savu viedokli par Raunas novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālā […]