23/04/2020

Par pusdienu atbalsta nodrošināšanu 1. – 12. klašu skolēniem (par maiju)

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu, 1. […]
22/04/2020

Par Biznesa ideju konkursa projekta rezultātiem

„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Raunas novadā” mērķis ir motivēt sava biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai […]
22/04/2020

Cienījamie Raunas novada lauksaimnieki!

Saprotot, ka Jums pavasara lauku darbi sākušies pilnā sparā, tomēr aicinu atcerēties, ka katram autoceļam bez brauktuves ir arī ceļa nomale, kas pieder autoceļa īpašniekam, visbiežāk […]
22/04/2020

10,8 milj. euro tiks novirzīti caurbraucamības un satiksmes drošības uzlabošanai

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā ir noslēgusies ziemas sezona un tiek pārtrauktas ceļu uzturētāju ziemas dežūras diennakts režīmā. 2019./2020. gada ziemas sezonā valsts autoceļu uzturēšanā izlietoti 22,7 […]
21/04/2020

Sabiedriskās tualetes darbība no 21. aprīļa

No 2020.gada 21.aprīļa sabiedriskās tualetes darbojas, Rīgas ielā 1C, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ar šādu darba laiku: Pirmdiena 7.00 – 19.00 Otrdiena 7.00 – 19.00 […]
20/04/2020

Konkurss iedzīvotāju iniciatīvām Raunas novadā “Sabiedrība ar dvēseli”

Konkurss iedzīvotāju iniciatīvām Raunas novadā “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Raunas novadā, balstoties uz […]