07/01/2020

Par izmaiņām maršrutā Nr. 6278 Cēsis–Drusti–Jaunpiebalga

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk tekstā – “VPR”) ir saņēmis Valsts SIA “Autotransporta  direkcija” (turpmāk tekstā – “ATD”) 04.12.2019. vēstuli kurā lūgts VPR viedoklis par pārvadātāja AS […]
06/01/2020

Ziemassvētku eglīšu utilizācija

Svētki paskrējuši un laiks pārslēgties uz ierasto ikdienu, taču noteikti kādam vēl ir bažas par to, kur likt svētku rotājumu – Ziemassvētku eglīti. Lai atvieglotu iedzīvotāju […]
02/01/2020

Cēsu apkārtnes sievietes soli tuvāk savu biznesa ieceru īstenošanai

Projektā „Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai”, kuru organizē Āraišu biedrība sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” noslēdzies klātienes pasākumu cikls Cēsu apkārtnes sievietēm, […]
02/01/2020

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz […]
30/12/2019

Informācija no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”

INFORMĀCIJA par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās […]
30/12/2019

Vienotajos klientu apkalpošanas centros četru gadu laikā pakalpojumi sniegti 268 000 reižu

2015.gadā Latvijā sāka darboties pirmie Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Četru gadu darbības laikā klientu apkalpošanas centri izveidoti 89 pašvaldībās, kuru kopējais sniegto […]