07/01/2020

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības […]
07/01/2020

Par izmaiņām maršrutā Nr. 6278 Cēsis–Drusti–Jaunpiebalga

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk tekstā – “VPR”) ir saņēmis Valsts SIA “Autotransporta  direkcija” (turpmāk tekstā – “ATD”) 04.12.2019. vēstuli kurā lūgts VPR viedoklis par pārvadātāja AS […]
06/01/2020

Ziemassvētku eglīšu utilizācija

Svētki paskrējuši un laiks pārslēgties uz ierasto ikdienu, taču noteikti kādam vēl ir bažas par to, kur likt svētku rotājumu – Ziemassvētku eglīti. Lai atvieglotu iedzīvotāju […]
02/01/2020

Cēsu apkārtnes sievietes soli tuvāk savu biznesa ieceru īstenošanai

Projektā „Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai”, kuru organizē Āraišu biedrība sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” noslēdzies klātienes pasākumu cikls Cēsu apkārtnes sievietēm, […]
02/01/2020

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz […]
30/12/2019

Informācija no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”

INFORMĀCIJA par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās […]