Komitejas un komisijas

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:

Komitejas locekļi:

 1. Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Jānis Āboliņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 4. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 5. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 6. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 7. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotība”
 8. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 9. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 10. Ervins Labanovskis, „PROGRESĪVIE”
 11. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:

Komitejas locekļi:

 1. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Inga Ērgle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 4. Māris Zālītis, “Latvijas Attīstībai”
 5. Toms Markss, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotība”
 7. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

Komitejas locekļi:

 1. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 4. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 5. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 7. Ervins Labanovskis, „PROGRESĪVIE”

 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Sigita Koliņa – komisijas sekretāre
Ieva Ozola – komisijas locekle
Elīna Judina – komisijas locekle
Dace Sarkane – komisijas locekle
Edgars Plētiens – komisijas loceklis
Didzis Blūms – komisijas loceklis

Administratīvās komisijas nolikums
Grozījumi Raunas novada Administratīvās komisijas nolikumā

IEPIRKUMU KOMISIJA

Linda Zūdiņa – komisijas priekšsēdētāja
Alda Raiskuma – komisijas locekle
Didzis Blūms – komisijas loceklis
Edgars Plētiens – komisijas loceklis
Guntars Rekmanis – komisijas loceklis
Jeļena Savicka – komisijas locekle

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Linda Zūdiņa – komisijas locekle
Guntars Rekmanis – komisijas loceklis
Didzis Blūms – komisijas loceklis

Ārkārtas komisijas sēdes protokols 13.03.2020 – Arkartas situaciju komisijas sedes protokols Nr.1_2020

PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Linda Zūdiņa – komisijas priekšsēdētāja
Alda Raiskuma – komisijas locekle
Didzis Blūms – komisijas loceklis

KOMISIJA DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Linda Zūdiņa – komisijas locekle
Daina Kļaviņa –  komisijas locekle
Inita Dzenīte – komisijas locekle
Aleksandrs Katiševs – komisijas loceklis

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Didzis Punāns – Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks
Jānis Pētersons  – Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecība, Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis
Andris Ķibermanis – Latvijas Mednieku asociācija
Jānis Šulcs – Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”, valdes loceklis
Guntars Kampernovs – Meža īpašnieku biedrība

Medību koordinācijas komisijas darbība