Komitejas un komisijas
FINANŠU KOMITEJA

Evija Zurģe – komitejas priekšsēdētāja
Aleksandrs Katiševs – komitejas loceklis
Alda Raiskuma – komitejas loceklis
Aivars Damroze – komitejas loceklis
Didzis Blūms– komitejas loceklis

Finanšu komitejas nolikums

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

Elvijs Reķis – komitejas priekšsēdētājs
Edgars Plētiens– komitejas loceklis
Elīna Judina – komitejas locekle
Dace Sarkane – komitejas locekle

Izglītības un kultūras komitejas nolikums

SOCIĀLO UN SAIMNIECISKO JAUTĀJUMU KOMITEJA

Didzis Blūms – komitejas priekšsēdētājs
Alda Raiskuma – komitejas loceklis
Aivars Damroze – komitejas loceklis
Elīna Judina – komitejas locekle

Sociālo un saimniecisko jautājumu komitejas nolikums

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Aivars Damroze – komisijas priekšsēdētājs
Sigita Koliņa – komisijas sekretāre
Ieva Ozola – komisijas locekle
Elīna Judina – komisijas locekle
Dace Sarkane – komisijas locekle
Edgars Plētiens – komisijas loceklis
Didzis Blūms – komisijas loceklis

Administratīvās komisijas nolikums
Grozījumi Raunas novada Administratīvās komisijas nolikumā

IEPIRKUMU KOMISIJA

Linda Zūdiņa – komisijas priekšsēdētāja
Alda Raiskuma – komisijas locekle
Didzis Blūms – komisijas loceklis
Edgars Plētiens – komisijas loceklis
Guntars Rekmanis – komisijas loceklis
Jeļena Savicka – komisijas locekle

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA

Aivars Damroze –  komisijas priekšsēdētājs
Linda Zūdiņa – komisijas locekle
Guntars Rekmanis – komisijas loceklis
Didzis Blūms – komisijas loceklis

PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Linda Zūdiņa – komisijas priekšsēdētāja
Alda Raiskuma – komisijas locekle
Didzis Blūms – komisijas loceklis

KOMISIJA DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

Aivars Damroze – komisijas priekšsēdētājs
Linda Zūdiņa – komisijas locekle
Daina Kļaviņa –  komisijas locekle
Inita Dzenīte – komisijas locekle
Aleksandrs Katiševs – komisijas loceklis

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Aivars Damroze – Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
Zenta Špate – Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
Māris Sestulis – Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecība, Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis
Andris Ķibermanis – Latvijas Mednieku asociācija
Jānis Šulcs – Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”, valdes loceklis
Ēriks Goldbergs / Guntars Kampernovs – Meža īpašnieku biedrība

Medību koordinācijas komisijas darbība