Komitejas un komisijas
FINANŠU KOMITEJA

Evija Zurģe – komitejas priekšsēdētāja
Aleksandrs Katiševs – komitejas loceklis
Alda Raiskuma – komitejas loceklis
Sintija Rude – komitejas loceklis
Didzis Blūms– komitejas loceklis

Finanšu komitejas nolikums

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

Lauris Veidemanis – komitejas priekšsēdētājs
Edgars Plētiens– komitejas loceklis
Elīna Judina – komitejas locekle
Dace Sarkane – komitejas locekle

Izglītības un kultūras komitejas nolikums

SOCIĀLO UN SAIMNIECISKO JAUTĀJUMU KOMITEJA

Didzis Blūms – komitejas priekšsēdētājs
Alda Raiskuma – komitejas loceklis
Sintija Rude – komitejas loceklis
Elīna Judina – komitejas locekle

Sociālo un saimniecisko jautājumu komitejas nolikums

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Sigita Koliņa – komisijas sekretāre
Ieva Ozola – komisijas locekle
Elīna Judina – komisijas locekle
Dace Sarkane – komisijas locekle
Edgars Plētiens – komisijas loceklis
Didzis Blūms – komisijas loceklis

Administratīvās komisijas nolikums
Grozījumi Raunas novada Administratīvās komisijas nolikumā

IEPIRKUMU KOMISIJA

Linda Zūdiņa – komisijas priekšsēdētāja
Alda Raiskuma – komisijas locekle
Didzis Blūms – komisijas loceklis
Edgars Plētiens – komisijas loceklis
Guntars Rekmanis – komisijas loceklis
Jeļena Savicka – komisijas locekle

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Linda Zūdiņa – komisijas locekle
Guntars Rekmanis – komisijas loceklis
Didzis Blūms – komisijas loceklis

Ārkārtas komisijas sēdes protokols 13.03.2020 – Arkartas situaciju komisijas sedes protokols Nr.1_2020

PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Linda Zūdiņa – komisijas priekšsēdētāja
Alda Raiskuma – komisijas locekle
Didzis Blūms – komisijas loceklis

KOMISIJA DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Linda Zūdiņa – komisijas locekle
Daina Kļaviņa –  komisijas locekle
Inita Dzenīte – komisijas locekle
Aleksandrs Katiševs – komisijas loceklis

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Evija Zurģe – komisijas priekšsēdētāja
Didzis Punāns – Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks
Jānis Pētersons  – Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecība, Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis
Andris Ķibermanis – Latvijas Mednieku asociācija
Jānis Šulcs – Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”, valdes loceklis
Guntars Kampernovs – Meža īpašnieku biedrība

Medību koordinācijas komisijas darbība