Kultūra novadā
Raunas pagasta kultūras norišu plāns 2020

7. marts Teātra izrāde “Viņi melo labāk” Raunas pagasta aktu zāle
21. marts Apslēptās zināšanas Raunas novadā Raunas pagasta aktu zāle
12. aprīlis Lieldienu koncerts un aktivitātes Rozes ciema klubs
16. aprīlis Piemiņas pasākums “Daiņkalnos” Brantu pagasts
18. aprīlis Apslēptās zināšanas Raunas novadā 2 Raunas pagasta aktu zāle
4. maijs Velobrauciens “Brauc Brīvi” Raunas pagasta stadions
16. maijs Viduslaiku diena Raunā Raunas pilsdrupu teritorija
16. maijs Muzeju nakts. Koncerts Raunas muzejs. Raunas parks
30. maijs Vidzemes reģiona deju koncerts Raunas pilsdrupu estrāde
23. jūnijs Līgo balle Raunas pilsdrupu estrāde
3.-4. jūlijs Festivāls “Rodam Raunas novadā” Raunas un Drustu pagasts
11. jūlijs Rozes ciema svētki Rozes ciems
1. augusts Ģimeņu sporta svētki Raunas pagasta stadions
22. augusts Rauna svin vārda dienu Rauna
Septembris Rudens gadatirgus. Parka ielas svētki Rauna
Oktobris Skolotāju diena Raunas pagasta aktu zāle
11. novembris Lāčplēša diena Rauna
18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Rauna
2. decembris Pagasta eglītes iedegšana Rauna
11. decembris Pensionāru Ziemassvētku eglīte Raunas pagasta aktu zāle
27. decembris Ziemassvētki pirmsskolas vecuma bērniem Raunas pagasta aktu zāle
31. decembris Jaungada balle Raunas pagasta aktu zāle

 

Drustu pagasta kultūras norišu plāns 2020

 

14. marts Miega diena Drustu Tautas nams
15. marts Seniora pasākums Drustu Tautas nams
Marts Ansambļa “Dienvidvējā” 10! Drustu Tautas nams
Aprīlis Teātra diena – amatierteātra viesizrāde Drustu Tautas nams
Aprīlis Lieldienas Drustu estrāde
Aprīlis Lielā talka Drusti
4. maijs Baltā galdauta svētki Drustu Tautas nams
Maijs Koncerts/izrāde Drustu Tautas nams/Drustu estrāde
Jūnijs Vasaras saulgriežu svētki Drustu estrāde
3.-4. jūlijs Festivāls “Rodam Raunas novadā” Drustu un Raunas pagasts
Jūlijs Brīvdabas kino Drustu parks
Septembris Tēvu diena Drustu Tautas nams
Septembris Miķeļdiena Drusti
Septembris Dzejas dienas Drustu Tautas nams
Septembris Disenīte ar robotikas paraugdemonstrējumiem Drustu Tautas nams
Septembris Leļļu teātris Drustu Tautas nams
Oktobris Lekcija – iedzīvotāju priekšlikumi Drustu Tautas nams
Oktobris Kino bērniem Drustu Tautas nams
31. oktobris Helovīna pasākums Drusti
Novembris Kino Drustu Tautas nams
17. novembris Valsts svētku koncerts, balle Drustu Tautas nams
Decembris Pagasta egles iedegšana Drusti
Decembris Ziemassvētki pirmsskolas vecuma bērniem Drustu Tautas nams


 

Raunas pagasts

Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā – bērnu laukumā vai Raunas bibliotēkas pagalmā. Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Tiek veidota labvēlīga vide jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem un Raunas vidusskola saviem pasākumiem.

Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Linda Vecgaile
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv

 

Raunas pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Raunas pagasta Aktu zāle
Raunas novads, Raunas pagasts, Dīķa iela 6
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi
Raunas pagasta brīvdabas estrāde
Raunas novads, Raunas pagasts, Pilsdrupu teritorijā
Tanīsa kalns
Raunas novads, Raunas pagasts, Cēsu iela 8
Raunas pagasta bērnu laukums
Raunas novads, Raunas pagasts, Vidzemes iela 2
Raunas pagasta Bibiotēkas un Muzeja pagalms
Raunas novads, Raunas pagasts, Rīgas iela 2
Raunas pagasta, Rozes ciema, Rozes k/n
Raunas novads, Raunas pagasts, Rozes
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi

 

Amatierkolektīvi

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta audēju kopa “Drellis”
Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs 

 

Tradicionālie pasākumi

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības – augusta mēneša trešajā sestdienā, Mākslas plenērs nedēļu pirms Raunas vārda dienas

 

Drustu pagasts

Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249, 29626107
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

 

Drustu pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Drustu pagasta Tautas nams
Raunas novads, Drustu pagasts, Drusti, Palsas iela – 11
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi
Drustu pagasta estrāde
Raunas novads, Drustu pagasts, Drusti