Kultūra novadā
Raunas pagasta kultūras norišu plāns 2021

6. februāris Sveču dienas pastaiga Raunas pagasts
13. februāris Raunas novada uzņēmēju un zemnieku godināšanas pasākums Raunas un Drustu pagasts
20. marts Teātra izrāde “Sieviete kā konfekte” Raunas pagasta aktu zāle
16. aprīlis Piemiņas pasākums “Daiņkalnos” Brantu pagasts
Aprīlis Amatierteātra izrāde Raunas pagasta aktu zāle
4. maijs Velobrauciens “Brauc Brīvi!” Raunas pagasts
15. maijs Viduslaiku diena Raunā Pilsdrupu teritorija
15. maijs Muzeju nakts Raunas muzejs, Raunas parka teritorija
11.,12. jūnijs Festivāls “Rodam Raunas novadā” Raunas un Drustu pagasti
19. jūnijs Dārza svētki Raunas pagasts
23. jūnijs Līgo balle Raunas pagasta pilsdrupu estrāde
Jūlijs Koncerts dabā Raunas pagasts
10. jūlijs Rozes ciema svētki Rozes ciems
31. jūlijs Sporta svētki Raunā Stadions, Pilsdrupu teritorija
21. augusts Rauna svin vārda dienu Tanīsa kalns
16.-21. augusts Mākslas plenērs Raunas pagasts
18. septembris Rudens svētki Raunas pagasts
1. oktobris Skolotāju diena Raunas pagasta aktu zāle
11. novembris Lāčplēša diena Raunas pagasts
18. novembris LR neatkarības proklamēšanas gadadiena Raunas pagasts
2. decembris Egles iedegšana Raunas pagasts
12. decembris Senioru Ziemassvētku pasākums Raunas pagasta aktu zāle
25. decembris Ziemassvētku balle Rozes ciema klubs
27. decembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Raunas pagasta aktu zāle
31. decembris Jaungada balle Raunas pagasta aktu zāle

*Pasākumu norise iespējama gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies!

 

Drustu pagasta kultūras norišu plāns 2021

 

Janvāris Leļļu teātra izrāde Drustu kultūras nams
Februāris Pasākums Drustu pagasta senioriem Drustu kultūras nams
14. februāris Valentīndienas balle Drustu kultūras nams
Februāris Meteņdienas pasākums Drustu pagasts
Marts Ansambļa “Dienvidvējā” jubilejas koncerts Drustu kultūras nams
Marts Miega diena Drustu kultūras nams
8. marts Sieviešu dienas pasākums Drustu kultūras nams
27. marts Multimediāla kopdziedāšana “Dziesmu ziedi” Drustu kultūras nams
4. aprīlis Lieldienas Drustu pagasts
Aprīlis Lielā talka Drustu pagasts
Maijs Tikšanās ar Drustu sportistiem – Sandijs Kļaviņš Drustu kultūras nams
Maijs Bērnu amatierteātra pirmizrāde Drustu kultūras nams
11., un 12. jūnijs Festivāls “Rodam Raunas novadā” Drustu pagasts
Jūnijs Vasaras Saulgriežu svētki Drustu vasaras estrāde
17. jūlijs Koncerts “Singapūras satīns” Drustu vasaras estrāde
Jūlijs Brīvdabas kino Drustu pagasts
Augusts Ezera svētki Drustu pagasts
Septembris Tēvu diena Drustu pagasts
Septembris Miķeļdiena Drustu pagasts
Septembris Leļļu teātris Drustu kultūras nams
Oktobris Tikšanās ar Drustu sportistiem – Arvils Štraus Drustu kultūras nams
Oktobris Kino bērniem Drustu kultūras nams
31. oktobris Helovīnu pasākums Drustu pagasts
Novembris Kino vakars Drustu kultūras nams
Novembris Valsts svētku koncerts – balle Drustu kultūras nams
Decembris Drustu egles iedegšana Drustu pagasts
Decembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Drustu kultūras nams
Decembris Pasākums “Sagaidīt Jauno gadu” Drustu kultūras nams


 

Raunas pagasts

Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā – bērnu laukumā vai Raunas bibliotēkas pagalmā. Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Tiek veidota labvēlīga vide jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem un Raunas vidusskola saviem pasākumiem.

Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Linda Vecgaile
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv

 

Raunas pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Raunas pagasta Aktu zāle
Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Dīķa iela 6
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai
Raunas pagasta brīvdabas estrāde
Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Pilsdrupu teritorijā
Tanīsa kalns
Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Cēsu iela 8
Raunas pagasta bērnu laukums
Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Vidzemes iela 2
Raunas pagasta Bibiotēkas un Muzeja pagalms
Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Rīgas iela 2
Raunas pagasta, Rozes ciema, Rozes k/n
Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rozes
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai

 

Amatierkolektīvi

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta audēju kopa “Drellis”
Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs 

 

Tradicionālie pasākumi

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības – augusta mēneša trešajā sestdienā, Mākslas plenērs nedēļu pirms Raunas vārda dienas

 

Drustu pagasts

Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249, 29626107
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

 

Drustu pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Drustu pagasta Tautas nams
Smiltenes novads, Drustu pagasts, Drusti, Palsas iela – 11
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai
Drustu pagasta estrāde
Smiltens novads, Drustu pagasts, Drusti