Kultūra novadā

Raunas novada kultūras norišu plāns, 2019. gada otrā puse

Septembris Mantojuma dienas Raunas muzejs
8. septembris Tēvu diena Drustu pagasts
Septembris Leļļu teātris Drustu tautas nams
Septembris Amatu diena Drustu muzejs
5. oktobris Rudens gadatirgus Raunas pagasts
Oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums Raunas pagasts
11. oktobris Olu diena Drustu tautas nams
Oktobris Lekcija Drustu tautas nams
11. novembris Lāčplēša diena Raunas pagasts
11. novembris Lāčplēša diena Drustu muzejs
17. novembris Valsts svētku koncerts, balle Drustu tautas nams
18. novembris Valsts svētku pasākums Raunas pagasts
30. novembris vai 7. decembris Eglītes iedegšana Raunā Raunas pagasts
Decembris Egles iedegšana Drustos Drustu pagasts
13. decembris Pensionāru atpūtas pasākums Raunas pagasta aktu zāle
25. decembris Ziemassvētku balle Rozes ciema klubs
27. decembris Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte Raunas pagasta aktu zāle
Decembris Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte Drustu tautas nams
31. decembris Jaungada balle Raunas pagasta aktu zāle
31. decembris, plkst. 01.00 Jaungada balle Drustu tautas nams

 

Raunas pagasts

Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā – bērnu laukumā vai Raunas bibliotēkas pagalmā. Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Tiek veidota labvēlīga vide jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta aktu zāles telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem un Raunas vidusskola saviem pasākumiem.

Raunas pagasta kultūras darba organizatore
Linda Kručāne
Mob.tālr: 26590507, 64119904
e-pasts: kultura@rauna.lv

 

Raunas pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Raunas pagasta Aktu zāle
Raunas novads, Raunas pagasts, Dīķa iela 6
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi
Raunas pagasta brīvdabas estrāde
Raunas novads, Raunas pagasts, Pilsdrupu teritorijā
Tanīsa kalns
Raunas novads, Raunas pagasts, Cēsu iela 8
Raunas pagasta bērnu laukums
Raunas novads, Raunas pagasts, Vidzemes iela 2
Raunas pagasta Bibiotēkas un Muzeja pagalms
Raunas novads, Raunas pagasts, Rīgas iela 2

 

Amatierkolektīvi

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta audēju kopa “Drellis”
Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs 
Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības – augusta mēneša trešajā sestdienā, Mākslas plenērs nedēļu pirms Raunas vārda diena

 

Drustu pagasts

Inga Pērkone
Drustu pagasta tautas nama vadītāja
Mob.tālr: 27877249, 29626107
e-pasts: drustukultura@rauna.lv 

 

Drustu pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Drustu pagasta Tautas nams
Raunas novads, Drustu pagasts, Drusti, Palsas iela – 11
Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai saskaņā ar Raunas novada domes apstiprinātu cenrādi
Drustu pagasta estrāde
Raunas novads, Drustu pagasts, Drusti