Gatartas pansionāts ,Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
e-pasts: aivars@gapa.lv

Reģistrācijas numurs: 90000083124
IBAN konta nr. LV72UNLA0004017130446
SEB Banka, bankas kods UNLALV2X
Ziedojumu konts SEB Bankā LV32UNLA0050012907580

Gatartas pansionāta nolikums
Gatartas pansionāta galerija
Gatartas pansionāta attīstība