Draudzes pasākumi

Raunas ev. lut. draudzē atsākas svētdienas skola bērniem un jauniešiem! Pirmā nodarbība svētdien, 6. oktobrī, plkst. 10:00. Sākums Raunas baznīcā, bet pēc tam skolotājas ar bērniem dodas uz draudzes namu, Valmieras ielā 3.

Bībeles stunda katru otrdienu 17:30, draudzes namā.
Rīta lūgšana katru trešdienu 8:00, Raunas baznīcā.
Vīru vakars katru piektdienu 20:00, Cimzas saiešanas namā.
Sievu vakari reizi mēnesī 20:00, Dienas centrā. Tuvāka informācija dievkalpojumā.
Dievkalpojumi svētdienās 10:00, Raunas baznīcā.
Svētdienas skola bērniem svētdienās plkst. 10.00, dievkalpojuma laikā
Draudzes mācītājs Edijs Kalniņš, tālr. 26553111.
Mācītāja pieņemšanas laiks katru otrdienu, draudzes namā no 16:30 līdz 17:30.

 


 

Nodibinājums 

Dienas centra „Žēlsirdība pasākumi un īpašās tēmas oktobrī un novembra sākumā

Datums

Pasākums

  1.oktobrī Mācītājs Edijs Kalniņš turpinās iepazīstināt ar I. Mozus grāmatu Mārtiņa Lutera skaidrojumā.
  4.oktobrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
  8.oktobrī Sloksnīšu pīšanas nodarbība kopā ar Edīti Aurēnu.
11.oktobrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
15.oktobrī Skatīsimies Kino savienības dāvāto filmu “Nameja gredzens”
18.oktobrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
22.oktobrī Dosimies ekskursijā uz Jelgavas novadu.
25.oktobrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
29.oktobrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
 1.novembrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
 5.novembrī Mācītājs Edijs Kalniņš turpinās iepazīstināt ar I. Mozus grāmatu Mārtiņa Lutera skaidrojumā.
 8.novembrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.
12.novembrī Praktiskas nodarbes pēc katra vēlmēm.

Dienas centrs atvērts otrdienās un piektdienās.
Pasākumi sākas plkst. 10.00, ja vien nav norādīts cits laiks.
Atbildīgā par darbību dienas centrā – Anita Lubūze
Tel.29154762

 

Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs pakalpojumi

Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” ir sociālais uzņēmums, kurš savā struktūrvienībā “Pansija Rauna” klientiem un citiem interesentiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz sekojošus pakalpojumus:

* Specializētā transporta pakalpojums guļošu un ratiņkrēslos esošu personu pārvadāšanai.

Pakalpojuma maksa EUR 10 par stundu, kā arī EUR 0.20 par nobraukto kilometru.

*Eregoterapeita pakalpojums.

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt indivīda neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus. 

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

Pakalpojuma maksa (“Pansija Rauna” klientiem 3 nodarbības atbilstoši klienta vajadzībām iekļautas pakalpojumā):

N.p.k. Pakalpojuma veids Cena
1. Ergoterapeita pirmreizējā konsultācija 15,00
2. Individuāla nodarbība (60.min.) 15,00
3. Individuāla novērtēšana + rehabilitācijas plāna izstrāde  5,00
4. Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai  3,00
5. Palīgierīču pielāgošana  7,00
6. Fiziskās vides novērtēšana un adaptācija  5,00
7. Rokas terapija  5,50
8. Sensorā stimulācija  3,00
9. Ikdienas aktivitāšu treniņš  5,00
10. Pozicionēšana  3,00
11. Grupu nodarbība  3,00
12. Ergoterapijas pakalpojums mājās  20,00
13. Pacienta piederīgo apmācība  7,00
14. Teipošana 7,00 – 15,00

* Fizioterapeita pakalpojums.

Fizioterapeits veic cilvēka funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās deficītu, pielietojot dažādas metodes vai to kombinācijas.

Fizioterapijas mērķis ir  atjaunot, saglabāt un uzlabot cilvēka kustības un stāju, palielināt fizisko izturību, mazināt sāpes un atvieglot hronisku slimību gaitu. Fizioterapeits palīdz cilvēkiem, kuriem pēc slimībām, traumām, ievainojumiem, apdegumiem vai cita veida bojājumiem ir izveidojies muskuļu funkciju traucējums, nervaudu un saistaudu izmaiņas.

Kādos gadījumos var palīdzēt fizioterapeits?

Fizioterapijas darbības lauks ir plašs. Šeit ir norādītas jomas, kurās var palīdzēt funkcionālais speciālists – fizioterapeits:

o    kustību atjaunošana pēc operācijām, imobilizācijām, endoprotezēšanas, saišu un muskuļu sastiepumiem, u.t.t;

o    muguras smadzeņu bojājumi, bērnu cerebrālā trieka, insults, perifēri nervu bojājumi u.t.t;

o    atveseļošanās posmā pēc miokarda infarkta un dažādām sirds operācijām;

o    elpošanas sistēmas funkciju uzlabošana pie akūtām un hroniskām plaušu slimībām;

o    locītavu artrozes, reimatoīdais artrīts, juvenīlais idiopātiskais artrīts u.t.t;

o    grūtnieču un jauno māmiņu veselības veicināšana;

o    mazā iegurņa pamatnes muskuļu vājums, orgānu noslīdējumi un urīna nesaturēšana;

o    muguras sāpes, vispārīgs muskulatūras saspringums;

o    zīdaiņu muskulatūras tonusa izmaiņas, motorās attīstības traucējumi, handlings;

o    stājas un gaitas traucējumi bērniem un pieaugušajiem;

o    sporta traumas.

Pakalpojuma maksa (“Pansija Rauna” klientiem 3 nodarbības atbilstoši klienta vajadzībām iekļautas pakalpojumā):

Pakalpojuma veids Ilgums cena
Ārstnieciskā vingrošana 30 min.  9,00
Ārstnieciskā vingrošana 60 min. 13,00
Individuāla Fizioterapijas nodarbība 30 min. 10,00
Individuāla Fizioterapijas nodarbība 60 min. 15,00

*psihologa pakalpojums (pieejams tikai “Pansija Rauna” klientiem).

Ergoterapeita pakalpojumi piesakāmi pa tālr. 29154762, 26156171, vai e-pastu: pansijarauna@inbox.lv,

Fizioterapeita pakalpojumi piesakāmi pa tālr. 29154762, 26598858 vai e-pastu: pansijarauna@inbox.lv,

Transporta pakalpojumi piesakāmi pa tālr. 26267926 vai e-pastu: pansijarauna@inbox.lv.

 


 

Raunas evanģēliski luteriskās draudzes jaunumi

  • Vingrošanas laukums senioriem
    Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir aktuāla visas sabiedrības, kā arī senioru rūpe. Pārsvarā senioriem ir […]
  • Veselības istaba senioriem tapusi!
    Jau pāris gadi pagājuši kopš, atklājot vingrošanas laukumu senioriem, rakstījām: “Veselīgs dzīvesveids, rūpes par savu ķermeni, lai tas būtu pēc iespējas vingrāks – tā joprojām ir […]
  • Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
    Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” sadarbībā ar A/S “Attīstības finanšu institūciju Altum” 2018.gada 14. decembrī parakstījis Sociālās uzņēmējdarbības programmas Granta līgumu Nr.233839/SU0000063 Eiropas Sociālā […]