Topogrāfisko datu uzskaites sistēma

Raunas novada dome uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi un veic iesniegtās informācijas pārbaudi savā administratīvajā teritorijā – Raunas novadā (Raunas pagasts un Drustu pagasts) atbilstoši Ministru kabineta noteikumim Nr.281, (Rīgā 2012.gada 24.aprīlī (prot. Nr.22 13.§)), „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Raunas novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”.

Dome pieņem, pārbauda un apkopo mērniecības uzņēmumu izgatavotās topogrāfijas, izpildmērījumus, komunikāciju, būvasu un citas nosprauduma shēmas, zemes ierīcības projektus un detālplānojumus.

Mērnieki, arhitekti un citas ieinteresētās personas pēc elektroniska Pieprasījuma atsūtīšanas uz epastu [email protected]  saņem nepieciešmo informāciju, pārbaudīto vai reģistrēto darbu, veicot apmaksu atbilstoši saņemtajiem pakalpojumiem un domes apstiprinātajiem izcenojumiem.

Saņemot pieprasījumu, tas tiek reģistrēts Uzskaites sistēmā.

Darba pārbaudi veic atbilstoši spēkā esošajiem Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumiem, topoloģijas tīrībai un var tikt veikta pārbaude dabā.

Topogrāfiskie plāni, zemes ierīcības projekti un detālplānojumi jāsaskaņo ar komunikāciju turētājiem, par iepējamo skaņojamo komunikāciju atrašanā vietu daļēji var vadīties Raunas novada teritoriālplāna kartēs.

Pieņemamas kvalitātes darbs tiek saskaņots ar  digitālo reģistrācijas zīmogu, kas satur reģistrācijas numuru un datumu.

Reizēm ir iespējami arī jaunumi.

Kontakti: [email protected]