20 atbalsta pasākumi sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai