2021. gadā pārcelti pirmie divi NĪN samaksas termiņi