Piešķirts atbalsts projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”