350 mājsaimniecības saviem spēkiem sarūpējušas dārzu labumus sev un līdzcilvēkiem