Administratīvās teritoriālās reformas ietekme uzņēmējdarbībai reģionā