AIF Stratēģiskais un Darbības atbalsta konkurss – spēcīgu Smiltenes novada NVO atbalstam!