Akcijas laikā savāktās nolietotās elektrotehnikas daudzums palielinās par 200 procentiem