Aktīvo iedzīvotāju fonds sāk darbību Latvijas pilsoniskās sabiedrības labā