Ar ES atbalstu 7 mēnešu laikā tiks izstrādāts mobilitātes plāns topošajam Smiltenes novadam