Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem VPR deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj”