Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības