Attālinātais mācību proces Raunas vidusskolā: organizācija un norise