Darba dienas pārcelšana Raunas novada domes struktūrvienībās