Daži atgādinājumi un ieteikumi nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 2021. gadā