Deinstitucionalizācijas horizonts. Vai sasniedzams?