ES atbalsts meža īpašniekiem. Zināšanu pārneses pasākumi MKPC